Jag känner mig helt sjuk om kvällarna. Jag faller ihop efter klockan sex. Ensamhet, dammallergi, spänning, ångest. Men inte ångest över att flytta, aldrig över att flytta. När man är Linda Liljedahl har man helt enkelt bara ångest för sakens skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar